ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2019 เป็นต้นไป บิ๊กบีคลินิค จะปิดทำการสาขา กทมฯ และสาขา พัทยา จะเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันพุธ

ยินดีต้อนรับสู่ บิ๊กบี คลีนิก

บิ๊กบี ฟาร์ม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเกษตรทางด้านการเลี้ยงผึ้ง และการพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มการนำศาสตร์การบำบัดโรคด้วยผึ้งเข้ามาในเมืองไทยเป็นแห่งแรก ซึ่งทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านผึ้งบำบัดให้ได้รับความนิยมในเมืองไทย เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้มีทางเลือกอีกทางในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาที่เหมาะสม
ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ศาสตร์การบำบัดโรคด้วยผึ้งจะเเพร่หลายในเมืองไทย และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ทางบริษัท บิ๊กบี ฟาร์ม จึงมีความริเริ่มจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์ทางเลือก บิ๊กบี สหคลินิก ขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553 และได้ให้บริการด้าน ผึ้งบำบัด แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


กิจกรรมผึ้งบำบัด

รายการ "Come With Me"
บิ๊กบีคลีนิก
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
   
รายการ อึ้ง ทึ่ง เสียว : "เหล็กในรักษาโรค"
บัททึกเทปรายการ
อึ้ง ทึ่ง เสียว : เหล็กในรักษาโรค
   
"เมดอินไทยแลนด์
ยกระดับกระชับสยาม"
ช่วงไทยทึ่งนำเสนอเรื่องใช้
เหล็กในบำบักรักษาโรค
ที่บิ๊กบี คลินิก
   
More++  


หลักสูตร
1. อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง - Equipment
2. รังผึ้ง - Hive Parts
3. ชีววิทยาของผึ้ง - Biology
4. ภัยและโรคของผึ้ง - Diseases
5. การจัดการผึ้งขั้นพื้นฐาน - Basic Manipulations
6. การสลัดน้ำผึ้ง - Honey Extraction
7. งานอื่น ๆ - Other Works

สอนโดย
• ดร.ไมเคิล อดีตประธานผู้เลี้ยงผึ้งประเทศอังกฤษ
• ผอ.ประเสริฐ นพคุณขจร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร
• คุณอภิชาติ อู๋ ผู้บริหารศูนย์การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง บิ๊กบีฟาร์ม

ผึ้งบำบัด ไมเกรน รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดเข่า เกาต์ บิ๊กบีคลินิก ผึ้งบำบัด ไมเกรน รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดเข่า เกาต์ บิ๊กบีคลินิก
การรักษา
ไมเกรน
รูมาตอยด์
เกาต์
ปวดหลัง
ปวดเข่า
ปวดกล้ามเนื้อต่างๆ
นิ้วล็อค
ภูมิแพ้
ริดสีดวง
บทความผึ้งบำบัด
ประวัติผึ้งบำบัด
นิยามผึ้งบำบัด
การรักษาผึ้งบำบัด
ผึ้งโพรงพันธุ์อิตาเลียน
พิษของผึ้ง
น้ำผึ้ง
เกสรผึ้ง
นมผึ้ง
พรอพอริส
บทความแพทย์ทางเลือก
ฝังเข็ม
ครอบแก้ว
กวาซาพิษผึ้ง
นวดกดจุดบำบัด
รมยา
ยืดเส้น
ไพต่า
การตรวจสุขภาพผ่านม่านตา
Copyright © 2012 BigBee Clinic. All Rights Reserved. Power by BigBee Farm.