ไมเกรน (Migraine)

ไมเกรนคือ อาการปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะคือ อาการปวดศีรษะข้างเดียวสามารถเริ่มเป็นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา หรือเริ่มจากปวดเพียงข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้ง2ข้าง ลักษณะอาการปวดนั้นจะมีทั้งปวดแบบตุบๆตามจังหวะชีพจร ปวดหน่วง หรือปวดเหมือนโดนเข็มแทง ระดับความรุนแรงของอาการปวดจะอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย โดยระยะเวลาของการปวดแต่ละครั้ง จะมากกว่า 1 ชั่วโมง แต่จะไม่เกิน 24-72 ชั่วโมง

ในปัจจุบันมีการวิจัยถึงสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไมเกรน คือ การขยายตัวของหลอดเลือดแดงบริเวณศีรษะจึงทำให้มีอาการปวด จึงทำให้เวลาปวดศีรษะจะรู้สึกปวดตุบๆตามจังหวะชีพจร ซึ่งเกิดจากการเสียสมดุลของสารซีโรโทนิน ซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงขยายตัวมากจน
สิ่งกระตุ้นที่ทำให้มีอาการปวดหัวไมเกรน ได้แก่ ความเครียด นอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ เสียงดัง แสงจ้า อาการร้อนจัดหรือเย็นจัด การทานอาหารไม่ตรงเวลา เป็นต้น